Author Archives

Archive of the posts written by author : naalong.

เทคนิคxแบบใดที่ไม่ทำให้คุณเสียสมาธิในการงานในทุกวัน

หากคุณเป็นคนที่มีแฟนสวย หรือแฟนน่ารักแล้ว อ…

คุณสามารถเอาชนะการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจได้ จริงหรือ!!

มีคนพูดกันว่าถ้าคุณเมาหัวทีมแล้วถูกเรียกให้…

พยายามอย่าปลุกคนที่กำลังนอนละเมอ

อย่าปลุกคนที่กำลังนอนละเมอ ขณะที่คนส่วนใหญ่…

จริงหรือ? ปากสุนัขจะอ่านกว่าปากคน

พูดอาจเคยเห็นคนที่จูบปากสุนัขของตนเองแบบดูด…

เรื่องจริงหรือไม่? คุณจะไม่ท้องในช่วงที่มีประจำเดือน

สำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่โอกาสที่จะท้องในช่วงมี…

จริงหรือ? ที่ว่า อ่านหนังสือในที่มืดสลัวทำให้สายตาเสีย?

“เลิกอ่านหนังสือในที่มืดๆได้แล้วไม่งั…